Дивата природа може би е поставена пред много по-голям риск отколкото сме смятали


Сп. Българска Наука, брой 163 (март 2023 г.):

***

 

Ново изследване, публикувано в четвъртък в списанието Communications Biology, подсказва, че дивата природа на Земята е изправена пред значително по-голям риск и ще има много повече проблеми в бъдеще отколкото са смятали учените досега.

Въпреки че учените са оценили състоянието на повече от 147 000 вида растения и животни, има още хиляди такива, за които се счита, че „няма достатъчно данни“, за да бъдат оценени напълно. В резултат на това, тези видове не са включени в списъците на застрашените или изчезващи видове, които се актуализират всяка година от Международния съюз за опазване на природата (IUCN).

Сред тези видове, на които изследователите не са успели да направят пълна оценка са океанският зъбат хищник, косатката, заедно с плащоносещия броненосец (Chlamyphorus truncatus) от Аржентина и близо 200 вида прилепи по света.


Разбери повече за БГ Наука:

***

В някои случаи, обаче, самата липса на данни е тревожен сигнал- това би могло да подсказва, че видът е труден за намиране, поради факта, че популацията му е намаляла, според екип от учени, които са използвали данни за условията на околната среда и заплахите от страна на човека, за да създадат моделите на заплахата от изчезване сред оценяваните видове.

След това екипът е разгледал 7699 вида, които не са били оценени достатъчно обстойно и са установили, че около 56% са изправени пред условия, които най-вероятно ги излагат на риск от изчезване. Това се казва в проучването, публикувано в Communications Biology.

Това е почти двойно по-голям процент в сравнение с представените 28% от всички видове, класифицирани като „застрашени“ от IUCN.

Според доклад от 2019 г. на Междуправителствената научно-политическа платформа на ООН за биоразнообразието и екосистемните услуги, има още милиони растителни и животински видове, които никога не са били разглеждани от IUCN, и учените изчисляват, че около 1 милион от тях са застрашени от изчезване.

От застрашените растителни и животински видове, за които има „недостиг на данни“ много „са дребни видове в отдалечени кътчета на света“, като голяма част от тях са в Централна Африка, Мадагаскар и Южна Азия, казва авторът на изследването Ян Боргелт, еколог от Норвежкия университет за наука и технологии.

Според него състоянието на природата „би могло да е много по-лошо отколкото сме смятали, ако тези прогнози се окажат верни“. В изследването се споменава, че „най-лошо, вероятно е положението сред недооценените земноводни, като около 85% се оценяват като застрашени“.

Видовете, определени от IUCN като застрашени или изчезващи, често попадат във фокуса на държавните правителства, когато стане дума за предпазване на околната среда.

Проучвания като това „подчертават къде трябва да бъдат разпределени ресурсите за опазване на околната среда“, твърди Памела Гонзалес дел Плиего, еколог от Университета Евора в Португалия, която не е участвала в изследването.

                                  

Източник: https://www.reuters.com/business/environment

Превод: Емил Кръстев


ВИДЕО: Какво е БГ Наука?

***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Сп. Българска Наука, брой 162: