Димна бомба

Книгата „Компендиум на най-важните военни достижения“, написана през 1040 г., включва първото описание на димна бомба – желязна кутия, напълнена с барут и материали, образуващи дим. Нейното включване в книгата означава, че вероятно е била изобретена през предишните десетилетия. Както другите бомби от онова време тя е предназначена за хвърляне по врага от катапулта.

Европейска нощ на учените 2022 г.: