Детската градина на Монтесори подобрява академичните резултати и намалява неравенството по отношение на доходите

Децата на Монтесори не само се справят по-добре от тези в обикновените детски градини, но детските градини по тази система помагат на децата с по-ниски доходи да се представят също както и по-богатите.

Децата в детските градини на Монтесори се представят по-добре на академично ниво и в социалното разбиране, наслаждавайки се на работата си в училище. Това е резултат от първото външно проучване на образованието в Монтесори-институциите. Учудващо, децата от семейства с ниски доходи, които обикновено не се представят добре в училище, показват сходни академични резултати с децата от семейства с високи доходи. Децата с ниска успеваемост също извличат полза от детските градини на Монтесори. Проучването, публикувано в Frontiers in Psychology показва, че добре проведеното обучение по Монтесори може да бъде мощен начин да се помогне на деца в неравностойно положение да развият своя академичен потенциал.

„Изследването е подходящо за родители, които избират в кое училище да запишат детето си, и за кръга от училища, които решават какво образование да предложат“, казва един от авторите на изследването Ангелина Лилър от Университета на Вирджиния, САЩ.

Доброто предучилищно образование е изключително важно. През първите шест години от живота детският мозък се развива значително и много от тези промени могат да бъдат постоянни. Осигуряването на добър старт за децата може да им помогне до края на живота.


РЕКЛАМА:

***

Предишни изследвания сочат, че методът на Монтесори, който има за цел да развие както социални, така и академични способности при децата, е обещаващ образователен подход. За разлика от обикновените училища, децата в класните стаи на Монтесори могат да се движат свободно, да избират от поредица образователни дейности и да не получават оценки или награди за тяхното изпълнение. Въпреки това има недостатъчна информация за ефективността на метода Монтесори и за неговото сравнение с обикновените училища.

Лилър и нейните колеги сравняват образователните резултати на голяма група деца от детските градини на Монтесори и на обикновените детски градини в щата Кънектикът. Изследователският екип оценява различни дейности в продължение на три години, от момента на навършване на 3-годишна възраст, до навършване на 6.

„Установихме, че децата в Монтесори-училищата се справят по-добре в сравнение с децата от обикновените училища“, казва Лилър. „По-голямата наличност на академични постижения на децата от Монтесори бяха придружени от по-големи натрупвания в социалното разбиране, по-голяма упоритост в предизвикателствата и по-голямо удоволствие от академичните задачи.“

Обект на изследователска работа са били също деца от две групи, които също не се справят добре в училище: тези, които са по-бедни и тези, които са с по-ниска успеваемост. При тях е направено измерване на уменията за контрол на личното поведение при поставена цел.

Учудващо, детските градини на Монтесори значително помагат на децата с ниски доходи да се представят академично на нивото на по-богатите. По статистика, след 3 години в предучилищните програми, децата с ниски доходи в Монтесори се представят като децата с по-високи приходи не само в Монтесори, но и в обикновените детски градини.

Също така, екипът установява, че децата с по-ниска успеваемост в Монтесори-училищата, не са в неравностойна позиция спрямо тези с по-високи постижения. Тези констатации са в ярък контраст с откритията на учените в обикновените училища, където децата с по-ниски доходи и тези с по-ниска успеваемост са се представили по-лошо от своите връстници.

Екипът планира да проучи дали всички училища на Монтесори са с толкова благоприятно въздействие, или само по-качествените от тях имат тези резултати. Друга възможност се корени в това, че Монтесори-училищата привличат по-добри учители. В бъдеще ще се разглежда как програмите на обучение на учители за Монтесори оказват влияние върху образователните резултати.

„Образованието на Монтесори започна преди повече от 100 години, най-вече с бедни деца от Рим“, казва Лилър. „Въпреки това, някои от най-известните предприемачи днес ходят и публично говорят за влиянието на училищата на Монтесори.“

Превод: Ставри Ангелов

Източник: Science Daily


Европейска нощ на учените 2022 г.: