Деница Згурева е носителят на докторантската стипендия на Карол

Тя е завършила и бакалавърската, и магистърската си степен с отличен успех в Техническия университет. Сега е редовен докторант с амбиция за сериозен научен принос в областта на топлоенергетиката. Майка е на две деца. Тази година е спечелила две награди – Награда за най-добър устен доклад на III научен семинар по физикохимия за млади учени и докторанти и първо място за научен постер, Nanoscience advances in CBRN agents detection, information and energy security”. Към тях в навечерието на 2015 г. прибави признанието от голямото жури на Карол. Деница Згурова, докторант в Технически университет –София, успя в конкурентна надпревара да спечели стипендията за 2015 г. в размер на 8000 лв. с проекта си „Конверсия на летяща пепел от ТЕЦ в синтетични зеолити и приложението им в очистването на димни газове от парникови компоненти”.

Щастлива съм, че спечелих това престижно отличие в една много силна конкуренция, за мен това е признание за научната ми работа и благодаря на Карол, че подкрепят по този начин младите български учени, коментира Деница. Г-н Станимир Каролев, основател и председател на Съвета на Директорите връчи докторантската стипендия и пожела на носителката да осъществи амбициозните си цели през следващата година.

Четирима кандидати достигнаха до финала в конкурса за докторантска стипендия на Карол. Освен Деница Згурова, претенденти бяха Катерина Лазарова, БАН, с тема „Порьозни едномерни фотонни кристали от метални оксиди и наноразмерни зеолити като сензори с оптична детекция“; Никола Каравасилев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с тема „Изследване на кълбовидни звездни купове в Местната група“; Николай Тодоров, Технически университет София, тема „Нови микро- и нановлакна и материали с потенциални биоактивни свойства“.

На 16 декември се проведе финалната фаза на конкурса и четиримата финалисти представиха своите докторантски проекти пред 16-членното жури, в което освен висшия мениджмънт на финансова група Карол влизат издателите на сп. Българска наука Росен и Петър Теодосиеви, зам. председателката на Асоциацията на докторантите в България Нора Голешевска, двамата носители на стипендията на Карол – Христо Илиев от СУ и Таня Славова от УАСГ.

Силното представяне и на четиримата кандидати прави изключително оспорвана надпреварата за стипендията. Общото тази година между финалистите е амбицията им за личен принос в световната наука и заявката им за създаване на новост, която да има значимо практическо приложение. 

Деница Згурова е на финала на проекта си за инсталация, която би направила топлоцентралите с почти нулеви емисии от въглероден двуокис. Според нея въвеждането на подобна разработка може да реши проблема и изпълнението на изискванията от Киото за намаляването на вредните си емисии. Катерина Лазарова, която е била на обучение в CERN, работи върху създаването на апарат за ранно диагностициране на диабет. Технологията позволява това да бъде достъпен и според нея може да бъде въведен лесно в производство и употреба. Никола Каравасилев ще „пренареди“ звездното небе със софтуер за корекция, който ще позволи да се коригират грешките на огромен масив данни, събиран в продължение на няколко години. Докторантът инвестира и голяма част от времето си в подготовката на ученици за състезания по астрономия и експериментална физика. Николай Тодоров е уверен, че ще бъде първият учен, който ще направи нановлакно от восък. Целта на научната разработка е да бъде създадена медицинска лепенка за рани. Благодарение на своите нановлакна, тя ще позволява бързо регенериране на тъканите.


РЕКЛАМА:

***

Победителят в конкурса ще бъде обявен следващата седмица и ще получи годишна стипендия в размер на 8000 лева.

Вижте и чуйте победителката в конкурса за докторантска стипендия на Карол през 2015 г.


Европейска нощ на учените 2022 г.: