Ден на кариерата във Физически факултет на СУ

fizicheski_fakultet.jpg

На 14.10, сряда, от 9.00ч. до 16.00ч. във фоайето на сграда А *ще се проведе „Ден на Кариерата“. Целта му е да предостави възможност на ключови работодатели да представят своите организации и възможности за реализация в тях пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на ФзФ.

Допълнително ще се състоят и няколко презентации в зала 205, Сграда А:

10.30ч. – 11.30ч. *Behr-Hella Thermocontrol* *Станка Хрусанова(HR Manager), език на комуникация български, и Johannes Gremme(Engineer Director) , език а комуникация английски.

**Ето и кратко представяне: Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) е германска компания, която се занимава с развойна дейност и производство на електроника за панели на автомобилни климатици и в световен мащаб заема едно от първите места в автомобилния бранш. Техни клиенти са водещи производители на автомобили. *

*АЕЦ КОЗЛОДУЙ – *3 презентации:
11.45 – 12.15ч. „Организация и дейности, изпълнявани от персонала на сектор „Реакторно-физични разчети“ Александър Каменов


РЕКЛАМА:

***

12.30 – 13.00ч. „Организация и дейности, изпълнявани от персонала на сектор „Реакторно-физични технологии“

13.15 – 13.45ч. „Възможности за реализация в АЕЦ Козлодуй“ Снежа Кръстева и Здравка Цолова


Европейска нощ на учените 2022 г.: