Демонстрации на най-съвременна техника представя Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН

Демонстрации за работа с най-съвременна техника за тримерна дигитализация, изграждане на тримерни обекти, визуализация и тримерно печатане ще покаже Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН в рамките на инициативата „Българската академия на науките представя своите институти“. Събитието ще се проведе на 5 октомври 2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в Големия салон на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1).

Ще бъдат представени постиженията на института, неговите международно признати научни резултати, както и изграждането на модерна електронна инфраструктура за единен цифров пазар в науката и образованието.

Специално внимание ща бъде отделено на предизвикателствата пред учените в съвременното цифрово общество и тяхната роля и отговорности за изграждане, развитие и най-широко прилагане в практиката на иновативни цифрови технологии и умения.

След презентацията, ще имате възможност да се запознаете с приложни резултати на учени от института. На  тематични щандове в БАН учените ще покажат:


РЕКЛАМА:

***

  • Национален център за високопроизводителни пресмятания;
  • Приложения на информационните и комуникационни технологии в индустрията;
  • Дигитализация на културно-историческо наследство и ИКТ за опазване на националната идентичност;
  • ИКТ приложения в биологията и медицината.

Постери, видео материали, модели и образци ще може да разгледате на щандовете.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ИИКТ–БАН (http://www.iict.bas.bg/) е създаден с решение на ОС на БАН от 01.07.2010 г. като правоприемник на следните институти: Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ), Институт по информационни технологии (ИИТ) и Институт по компютърни и комуникационни системи (ИККС), с мисия провеждане на фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационните технологии (ИКТ), както и разработване на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии.


Европейска нощ на учените 2022 г.: