Дали климатичните промени са довели до изчезването на ранните човешки видове?