Дали климатичните изменения в праисторически времена са довели до промяна на културата?

Дали климатичните изменения в праисторически времена са довели до промяна на  културата?


http://news.sciencemag.org/sciencenow/assets_c/2010/12/sn-climate-thumb-200xauto-4931.jpg
Земята се затопля, а климатичната промяна, казват изследователите, рано или късно ще ни принуди да коригираме начина си на живот, ако искаме да се адаптират и да оцелеем. Ново проучване установи пряка зависимост между климатичните промени и промяна на праисторическите култури на територията на САЩ.

В края на ХХ век учените датират първото човешко присъствие в Северна Америка около 12 000 г. пр. Р. Хр. Археолозите са раздели праисторията на Северна Америка на три основни културни фази: палеоиндианска, архаична и горска. Те се характеризират с нарастваща тенденция към уседнал начин на живот и промяна на вида на растенията, на животните и на предметите, които хората са използвали. Например, по време на палеоиндианския период, започнал около 13 500 г. пр. Р. Хр., хората са живели в малки номадски групи и са ловували едър дивеч, като например карибу; през архаичния период, който започва в североизточната част на континента около 11 250 г. пр. Р. Хр., хората започват да се занимават с риболов (появяват се риболовните куки) и да строят непостоянни лагери; през горския период, започнал през ок. 3 000 г. пр. Р. Хр., се поставя началото на селското стопанство и пълноценния селищен живот, появяват се и керамични съдове за съхраняване на зърно изделия.

Дали изменение на климата е предизвикало тези промени? Някои изследователи казват „да“. През 2005 г. например, екип, ръководен от археолога Пейдж Нюби от университета „Браун“ установи, че по време на застудяване, което е продължило от 12 900 до 11 600 г. пр. Р. Хр., палеоиндианците започнали да ловят адаптираните към студа карибу. Но изоставили ловуването на едрия дивеч, поради неговото драстично намаляване след като настъпил период на затопляне.
За да проверят хипотезата за връзка между климата и културата, екип от университета в Отава в Канада, водена от географа Самуил Муньос, анализира най-добрите налични данни от североизточната част на САЩ. Проучването обхваща археологически обекти от Мейн в Пенсилвания и включва радиовъглеродно датиране на почти 1890 предмета от над 500 места, 63 полена (цветен прашец) и 40 парчета дървени въглища (които показват какви растения са растяли там в тази епоха), както и езерни утайки (които дават индикации за температурата и влажноста на почвата).

Екипът установява, че почти всички преходи между единият културен период и следващият са се случили в контекста на климатични и екологични промени на околната среда. Така палеоиндианския период се характеризира с наличието на студолюбиви растения и дървета (предимно – смърчове и борове), а така през архаичния период се наблюдава превесът на по-топлолюбиви растения и на широколистни дървета (предимно – дъбове) и намаляване на иглолистните дървета. С течение на времето и установяването на постоянен климат, флората и фауната стават все по-разнообразни. Така климатът е принуждавал хората да „аклиматизират” своя инструментариум.

Учените смятат обаче, че са необходими повече изследвания по темата.


РЕКЛАМА:

***

Превел: Неделин Бояджиев
http://news.sciencemag.org/


Европейска нощ на учените 2022 г.: