Дали жените академици имат по-малко публикации по време на пандемията? Ето какво казват данните