Търсене
Close this search box.

ДАФНИ – Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори

ДАФНИ – Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори

ДАФНИ – Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори

ДАФНИ – Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори


Направи дарение на училище!***

Автор: Христина Грозданова

Рисуването на животни и растения, произведенията, вдъхновени от дивата природа, имат своето обособено място  в света на съвременното изкуство. Те, както и тясно специализираното поле на научната илюстрация, се развиват много динамично у нас под влиянието на световните тенденции. Тази област на изкуството се утвърждава със своята важна обществено значима роля и това предполага нуждата от нейното институционализиране. Броят на художниците, работещи в тези сфери, бързо се увеличава през последните десетилетия, публикуват се все повече и по-качествени богато илюстрирани издания, организират се изложби, интересът на младите автори, студентите както от художествени, така и от други учебни заведения расте.

В настоящия момент на повишаващ се интерес и популярност към подобен вид изкуства е редно да бъде обособено важното място на художниците, които с работата си са допринесли за развитието им у нас и чиито имена вече са утвърдени в тези области. Трябва да бъде отдадено необходимото внимание на историята, на събитията и личностите, благодарение на които у нас тези области на изкуството се развиват толкова много в рамките на едно столетие. Също така важно е тази инерция да не бъде изгубена. Това, което все още липсва, в известна степен, на тази вече обособила се област у нас, са приемствеността и съхранението на определена традиция. Създаването на дружество, подобно на много други в света, обединяващо художници с общо поле на дейност, близки идеи, мироглед и в случая най-вече общи ценности, поставящи на първо място природата и изкуството, ще допринесе за разгръщането на споменатите видове изкуства в България.

 


Разбери повече за БГ Наука:

***

Поради изброените по-горе причини се учреди Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ (Societyof animalists florists and scientific ilustrators– SAFSI).

Първата изложба на ДАФНИ се открива на 18 ноември 2016 г. в Националния природонаучен музей. В нея са включени произведения на повечето съвременни български художници, работещи активно в областите на анималистиката, флористиката и научната илюстрация. В нея са представени оригинални произведения, публикувани в едни от първите български научни издания, както и в по-нови такива. Строго научните илюстрации, издавани или непоказвани до сега, са хармонично експонирани заедно със свободните, художествени интерпретации на определени видове растения и животни. В изложбата се наблюдава голямо разнообразие по отношение на изразните средства, подхода и избора на техники. Това е предпоставка за наличието на силен контраст между обединените от тематиката произведения. В сравнително малка експозиционна площ са събрани над 50 оригинални произведения на голям брой утвърдени в съответните области художници. Освен тях са представени  и произведения на някои по-млади автори, които макар и с по-малък опит, през последните няколко години демонстрират задълбочени интереси и под различни форми реализират проекти, свързани със споменатите теми.

В изложбата участват: ГеоргиПчеларов – председател на ДАФНИ, Деница Пенева и Асен Игнатов – членове на УС на ДАФНИ, проф. Виктор Паунов, Валентин Катранджиев, Велизар Симеоновски, Венцислав Кръстев, Виктор Василев, Владимир Николов, Димитър Влаев, Елена Кметова-Биро, Игната Василева, Екатерина Кожухарова, Любен Домозетски, Людмил Илиев, Мария Крумовска, Минчо Тодоров, Николай Кранайс, Симона Босилкова, Славена Пенева, Елена Панайотова.

 

В първата изложба на ДАФНИ също така са представени и оригинални илюстрации на Николай Боев, който илюстрира едни от първите български научни зоологични издания през 50-те години, както и на Йордан Филчев, автор на едни от най-ранните български научни илюстрации на безгръбначни животни. Редом с тези произведения има и оригинални работи на един от най-забележителните съвременни зоолози – доц. Николай Цанков.  Херпетологът, макар за нещастие да не доживява 40 годишна възраст, успява да постигне много за науката, както и за опазването на дивата природа в България. В изложбата са включени две негови авторски научни илюстрации, предоставени от семейството му. Автор на голям брой научни публикации, участвал в множество международни научни форуми, ментор и вдъхновение за по-младите зоолози, за своите студенти и докторанти, той за първи път бива представен като художник.

Показани са също репродукции на рисунки и графики на мравки – дело на един от най-известните български художници, скулпторът Иван Лазаров. Под формата на репродукции са представени и работи на проф. Здравко Стоянов– график, преподавател в НХА и автор на илюстрации за голям брой научни и научно-популярни издания. Многократно участва в Общи художествени изложби на СБХ с илюстрации, най-вече на безгръбначни животни – пеперуди и бръмбари, за които получава награди. Невена Карамалакова е още един автор с богат опит в областта на научната илюстрация,  награждаван редовно за участия в споменатите, регулярно провеждани изложби на СБХ, който е представен с репродукции. Независимо от невъзможността в изложбата да бъдат показани техни оригинални произведения, приносът им за развитието на научната илюстрация у нас е безспорен и заслужено представен в експозицията. Информацията и илюстративния материал за тях са предоставени от архива на СБХ.

 

Повечето от участниците в изложбата имат богат опит в областта на научната илюстрация и публикации в научни издания. Художниците, специализирали се в областта често са учени – зоолози и ботаници по образование. От своя страна авторите с художествено образование и професионален опит непременно също, занимавайки се с илюстрирането на научни издания, се специализират в същите области на науката. Така в настоящата изложба наука и изкуство, две привидно крайно различни по своето естество човешки дейности, се обединяват.

В изложбата са представени произведения на председателя на ДАФНИ – Георги Пчеларов. Художникът анималист илюстрира научни издания, най-вече в областта на зоологията от 80-те години на миналия век. Той има богат опит и много идеи за нейното развитие у нас и за работа с млади автори. По тази причина от дълго време обмисля възможността за обединяването на тази тясно специализирана общност и е автор на наименованието ДАФНИ.

В изложбата с нови, непредставяни досега произведения участват и двама от учредителите на ДАФНИ – Асен Игнатов и Деница Пенева.  Тези автори също работят активно в областта на научната илюстрация и имат голям брой публикации. Те са носители на награди за научни илюстрации на биологична тематика и участници в международни конкурси в областта.

 

Димитър Влаев е художник, чиито илюстрации са публикувани в редица научни издания, посветени най-вече на ботаниката. Роденият през 1938 г. автор се специализира в областта през 60-те години, като се заема с илюстрирането на „Флора на Народна Република България“, наследявайки започнатото от Йордан Филчев.  Оттогава до днес  стотици негови произведения са публикувани в редица книги. За първата изложба на ДАФНИ той предоставя оригинални илюстрации, включени в „Атлас на лечебните растения в България“, БАН, 1982 г., „Гъбите в България“, 1978, и „Ядливи и отровни гъби в България“, 1998 г.

Проф. Виктор Паунов, почетен член на ДАФНИ, също има богат дългогодишен опит в областта на научните издания и редица публикации. Неговият принос за развитието на научната илюстрация у нас е свързан не само с това, но и с преподавателската му дейност. Понастоящем заместник ректор на НХА, той има заслугата за обособяването на научната илюстрация в рамките на учебната програма, както и в самостоятелна специализирана магистърска програма в най-старото и престижно художествено учебно заведение в България. Той е носител на редица награди, сред които Наградата на сдружение „Българска книга и печат“ за илюстратор на годината за книгата „Толкова чудни неща вършат птиците“, изд. „Български художник “, която получава през 1989 г.

В първата изложба на ДАФНИ са включени и няколко произведения от една още по-тясно специализрана област – илюстрирането на праисторически видове или т.нар. палеоарт. Велизар Симеоновски, който по настоящем работи в Природонаучния музей в Чикаго, САЩ е сред най-добрите съвременни художници в областта. Той е автор на голям брой научни публикации посветени на изчезнали видове бозайници, както и на илюстрациите към тях и други престижни издания, свързани с темата. Владимир Николов е друг, по-млад автор, който също се включва с изложбата с изображения на праисторически видове.

Любен Домозетски е сред най-младите членове на ДАФНИ и също работи в областта на научната илюстрация. Той подобно на много от колегите си, представени в изложбата, съчетава научната дейност с  художествена практика. Занимава се задълбочено с лепидоптерология /наука за пеперудите/ и илюстрира научни и научно-популярни материали.

Елена Панайотова, известна най-вече като съвременен автор и живописец, също често черпи вдъхновение от природата, изобразява животни и растения, като изследва до съвършенство тяхната натура. Именно такъв подход е приложила в представените в изложбата графични произведения.

Всички останали художници, участващи в първата изложба на ДАФНИ, дори и непряко са свързани с научните среди и области на работа, и също задълбочено навлизат в биологичната проблематика. Поради интереса и вдъхновяването си най-често от растения и животни, те също като учените, се запознават подробно с особеностите на изобразяваните обекти. Именно тези по-специализирани интереси и необходимост от специфични познания  обединява всички тези автори. Това е още една причина основаването на ДАФНИ да бъде от полза за комуникацията между тях и взаимното  обогатяване на опита и познанията на всеки от членовете. Дружеството също така би могло да спомогне за изграждането на връзка между научните институции и художниците. По този начин илюстрирането на определени научни издания би могло по-прецизно да бъде възлагано на автори с необходимия опит, качества и специализирани умения. Също така ще бъде изградена връзка между отделните поколения, като по-младите автори ще имат възможност да се запознаят непосредствено с работата на своите по-опитни колеги и да осъществяват професионални контакти, да реализират съвместни проекти. Самото основаване на ДАФНИ е резултат именно от едно такова успешно сътрудничество между учредителите на организацията.

 

 

 

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.