Да се съсредоточим върху продоволствената сигурност и устойчивост

Броят на недохранените хора се увеличава в световен мащаб. Повече от два милиарда души страдат от липса на микроелементи. Детската смъртност е неприемливо висока.
На този фон има нужда от глобално обединяване на усилията за повече финансиране на научни изследвания и международен орган за продоволствена сигурност и селско стопанство, който да подготвя политически решения на проблема. За това призовават проф. Йоахим фон Браун от Университета в Бон, д-р Робин Фърс от Консултативния съвет за научни изследвания на Европейските академии (EASAC) и проф. Волкер Меулен, президент на InterAcademy Partnership (IAP) в списание Science Advances ,

Изследователите твърдят, че липсата на здравословна храна и лошо управляваните селскостопански системи, от една страна, и прекомерната консумация и хранителни отпадъци, от друга, увреждат планетата и представляват „безпрецедентна заплаха за глобалната продоволствена сигурност“. Световните лидери започнаха да забелязват тези предизвикателства.

Академиите за наука, медицина и технологии наскоро обединиха усилията си, за да формират глобалната мрежа InterAcademy Partnership (IAP). Проектът по IAP работи за свързване на интерфейса на храните, продоволствената сигурност и глобалното опазване на околната среда. Организацията обединява мрежи от експерти от Африка, Азия, Америка и Европа, за да анализират хранително-вкусовата промишленост с оглед на глобалните промени в околната среда.

Инвестиции в изследователска инфраструктура

Авторите изтъкват спешната необходимост от инвестиции в изследователска инфраструктура, за да предоставят надеждни данни за здравето на населението, храненето, селскостопанските практики, изменението на климата, екосистемите, устойчивостта и човешкото поведение. Лицата, които вземат политически решения, трябва да увеличат финансирането за изследвания в областта на селското стопанство и храненето.


РЕКЛАМА:

***

Въпреки че вече е наличен голям набор от научни знания относно храненето и глада, е необходимо да се засили международното сътрудничество, за да се преодолеят пропуските в знанието.
Това включва и социални науки, например как да се трансформира поведението на потребителите и земеделските производители и как да се въведат по-рано пренебрегвани селскостопански култури. Изпълнението на целите за устойчиво развитие също изисква последователно разглеждане на резултатите от научните изследвания.

Авторите предлагат международен орган за продоволствена сигурност и земеделие, фокусиран върху подготовката на политически решения.
„Такъв орган би имал подкрепата на широката научна общност, свързана с него и би могъл да се справи с най-належащите хранителни и селскостопански проблеми“, пишат изследователите. Задачите варират от въпроса как да се балансират хранителните и екологичните цели до анализа как да се мотивират потребителите да се хранят здравословно и устойчиво.

Източник: sciencedaily
Превод Радослав Тодоров


Европейска нощ на учените 2022 г.: