Как да работим с NoteFlight

Матей Драгостинов, Андрей Зафиров (8в клас), Екатерина Григорова, Цветелина Дерменджиева, Катерина Асенова (9б клас), Лъчезар Томов

Общи функционалности

Note flight е приложение с цел обучение. Използва се през браузърите Google, Mozilla и много други. Платформата е лесна за използване и е предназначено за уроци по музика, но може да се използва и от музиканти и любители. Има много разнообразни опции, които да улеснят процеса на обучение и да спомогнат развитието в областта на музикалните изкства. Може да бъде използвано както от учител така и от ученик. Note flight premium, което има допълнителни функции, може да се изпробва безплатно за един месец.

 

 • Регистрация

 


РЕКЛАМА:

***

Регистрацията в приложението е лесна и не е нужно, то да бъде теглено. Потребителят може да се регистрира чрез съществуващ вече Google или Facebook профил. Ако изберете да се регистрирате с друг електронен адрес, ще ви изпрати съобщение на електронната поща с линк за активиране на новия акаунт. 

При регистрацията трябва и да въведете потребителско име в платформата и имате опцията да попълните малка анкета за това на какво ниво сте в музиката. Може да запишете дали сте учител или ученик, така че платформата да е пригодена най-добре за вас. С това етапът на регистрация ви в приложението приключва. 

 

 • Създаване на нотен текст

 

Платформата е многофункционална и има определени настройки за музикалния инструмент, на който ще се свири. Note flight предоставя възможността на създаване на нотни текстове. На страницата има функциите да се поставят ноти, нотни знаци, музикални ключове и всички знаци в солфежа. 

Освен това готовият нотен текст може да бъде изсвирен като мелодия и да бъде направен аудиозапис, но трябва потребителят да има premium account, който има безплатен тестов период. Вашите нотни текстове се запазват в My scores, текстовете могат да бъдат означавани с имена.

Записването е опция само на Google Chrome и Mozilla. Допълнителни възможности са настройването на мелодията към определено темпо и помощта за начинаещите в сферата. Предимство е, че всичко това е на един клик разстояние и прави работата с платформата лесна и приятна. Когато една мелодия е завършена може лесно да се сложи и текст. 

 

 • Допълнителни функции

 

За начинаещите има help center, който е в помощ на потребителите. Има възможност също да бъдат създадени групи, чрез които обучението до премине по-лесно и да има комуникация между обучаващи се, любители и преподаватели.

Предоставена е и фунцията Marketplace, откъдето могат да бъдат закупени и продавани музикални произведения на различни цени. След известен период на ползване, Marketplace препоръчва песни и мелодии за вас, чрез специален алгоритъм. Закупените файлове с музика могат да бъдат преименувани и сортирани.

Предимството на Note flight, пред другите подобни платформи е многообразието от възможности и опции. С него развитието в тази сфера е много улеснено. Приложението се използва лесно и приятно, а за хората искащи да опитат всичко възможно има help guide, който предоставя информация за използването на всяка опция в Note flight.

Линк към началната страница на Note flight support- https://support.noteflight.com/hc/en-us

Композиране с NoteFlight

 • Започвате нов файл (Create)  или отваряте вече създаден файл (my Sources)

Избирате си:

 • музикален инструмент(и) и/или вокал(и) с бутона parts 
 • Броя на тактовете като поставите мишката на такта и натиснете „ + ‘‘ или „ – ‘‘
 • Тоналността и ключ
 • Можете да напишете име на композитор, името на произведението и подзаглавие като натиснете в съответните полета title, composer, subtitle

За всяка нота: 

  • Имате курсор
  • С мишката избирате височината на тона, като приплъзвате по петолинието. Когато стигнете до желаната такава, натиснете десен бутон на мишката 
  • Ако желаете акорд, или интервал, върнете курсора на нотата и приплъзнете отново, за да сложите друг тон 
  • При всеки записан тон (нота) вие го чувате 

 

 • След това изберете нейната продължителност (втори ред, меню Duration ) и дали да има бемол, диез или бекар
   

 

 

За всеки такт: 

 • Изберете темпо (трети ред, бутона с трите черти, tempo) и динамика (трети ред, бутона с трите черти, dynamics
 • Можете да сложите лигатура 
 • Можете да чуете такта като натиснете върху него и после play 


Когато напишете произведението можете да: 

 • Дадени части да вдигнете или свалите с октава, тон или половин тон с меню transport 
 • Добавите текст или ноти за китара или барабани 
 • Да сложите повторения с меню repeat 
 • Да добавите различни украшения с меню ornaments 
 • Да  оцветявате в различни цветове с меню color 
 • Да го изслушате с бутон play 

Файлът може да се:  

 • увеличава и намалява 
 • форматира в PDF, MOBI
 • разпечатва (print, петия бутон на втория ред или Ctrl + P ) 
 • зададат размерите на полетата (page setup)  
 • изслуша (play
 • зададе външен вид (бутон view, 7 – мия на 1-ви ред) 
 • запази (save, ctrl + S)

                

 Има възможност: 

 • С бутон keyboard да свирите тоновете и програмата да ги запише 
 • Да запишете на звук как Вие свирите, или пеете 
 • С бутон Guide да търсите различни неща из програмата (търсачка) 
 • Да споделите произведението си в програмата
 • Да създавате колекции 
 • Да продавате произведението си и/или партитурите му в програмата
   

 

Общност 

 • Можете за създавате и да участвате в групи 
 • Да слушате произведения на различни автори както и да видите партитурите на произведения 
 • Можете да пишете коментари, да харесвате и споделяте произведения 
 • Можете да четете коментари 
 • Можете да видите жанра, сложността и вида музикален състав, който изпълнява произведението 

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: