Да поговорим по пловдивски: Произход и значение на думата ,,майна”

Думата „майна“ заема почетно място в речника на хората от пловдивския край. Чрез тази дума много често се назовават самите жители на град Пловдив.

Въпреки факта, че това е една от най-използваните думи от пловдивчани, то твърде  малко са хората, които знаят произхода и семантиката на тази дума.

Нека ги разгледаме!

 

Значението на думата ,, майна” на съвременен български език означава майка, това е доказано от текстовете, които ни е завещал фолклорът, като там най-честата ѝ употреба е в звателен падеж, който макар днес да не е толкова често срещан в езика и да има тенденция за неговото отпадане, в миналото употребата му е била силно наложена в езика


РЕКЛАМА:

***

(звателен падеж – посочва лицето или предмета, към което (който) е насочена речта. Звателната форма обикновено се среща в пряката реч и служи за идентифициране на лицето (предмета) на което (за който) се говори).

 

Нека разгледаме примери:

 

 • ,,Откога се емила моя майно льо, зора зазорила ‘’

Песен за Иван Шишман;

 

 • ,,Стоян мами си думаше :

– Майно ле, стара майчице’’

Българска народна песен.

 

 • Йорданка дума мама си:
  „Майно ле, мащеха ли си?
  Майно ле, ти да не знаеш,
  че имам любе хайдутин“

Българска народна песен.

 

 • ,,Ако ли, мале, майно ле, жив и здрав статна до село’’

Извадка от тефтера на Васил Левски.

 

 • ,,- Я пищи, пиле, майно ле, двама да пищим’’

,,Вила се гора”- българска народна песен.

 

Освен за рождената майка, българите използват обръщението,“майна“, „майно“ и за Света Богородица.

Тъй като Библията забранява да се произнася напразно името Господне, голяма част от хората призовават Света Богородица с думата „майко, майка“.

По този начин и благодарение на факта, че Пловдив е бил един от важните християнски центрове, то обръщението ,, майна”, което се използва само с положителна конотация навлиза и остава трайно в езика на пловдивчани.


Европейска нощ на учените 2022 г.: