Цикъл: „На ползу роду болгарскому“: Най-състоятелният частен колекционер през Възраждането е от Враца