Чрез създаването на видео-презентации презентаторът разбира по-добре проблематиката, която представя пред своята публика


http://www.betadaily.com/wp-content/uploads/2010/02/powerpoint-video-presentation-1024x517.jpg
Според ново изследване на австралийски учени, създаването на видео презентации води до по-добро обучение и по-ясно разбиране на понятията, в сравнение с изработването на писмени презентации.
Учените направили следния експеримент: две групи от студенти (едната – от 21, а втората – от 22-ма) с различни способности. Групите били смесени по полов признак. Едната група е била помолена да записва своите констатации в писмен вид, под формата на плакат. Втората група е била помолена да направи видеопрезентация. След края на експеримента, участниците в него се сдобили с нови умения, които повлияли на по-нататъшния им живот.
Въпреки че много преподаватели от цял свят проучват възможностите на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), все още имаме много да учим за това как ИКТ могат да подобрят образованието и живота ни. Цифровото видео, би увеличило живота, особено като се позволи на учениците да улови активната, експерименталната и зрителната същност на науката. Но възниква въпросът дали видеото ще подобри живота в сравнение с по-конвенционалните подходи за обобщение на положения труд.
Студентите, участващи в експеримента, били помолени да обяснят на други студенти от по-долни курсове някакви експерименти. Едната група ги обяснявала чрез видео-презентации, а другата – чрез таблици.
Видео-презентациите повишават степента на разбиране на учебния материал, според изследователите. Това се отнася както за презентаторите, така – и за слушателите им. Вероятно това е така (по отношение на презентатора) поради многото повторения на действията при създаване на обучителния клип.
Оказва се, че плакатът има много ограничено въздействие върху целевата аудитория, в сравнение с видеоматериалите.

Технологичните нововъведения в методиката на преподаване, като например видеоматериалите, в съчетание с подходящи учители, може да стимулира студентите да напреднат в науката, която изучават, е заключението на учените, провели експеримента.

Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.sciencecentric.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***