Човешкият интелект се измерва в мозъка

Човешката интелигентност се определя и измерва за пръв път досега. Оказва се, че колкото по-променлив е мозъкът и колкото по-често неговите отделни части се свързват една с друга, толкова по-високи са IQ-то и креативността на човек.

ct_quartz-iq_spotlight

Можем ли да дефинираме човешкия интелект и креативност на  базата на комуникация, случваща се вътре в мозъка?

Човешката интелигентност се определя и измерва за пръв път до сега от изследователи от университета Уоруик.

Изследвания в Уоруик и в Китай, водени от проф. Джянфенг Фенг от отдела по компютърна химия, се заемат със задачата да изразят количествено динамичните функции на мозъка и да установят как различни части от него взаимодействат една с друга по различно време – а именно, да открият как работи интелектът.


РЕКЛАМА:

***

Проф. Джянфенг открива, че колкото по-променлив е мозъкът и колкото по-често неговите отделни части се свързват една с друга, толкова по-високи са IQ-то и креативността на човек.

По-прецизното разбиране на човешкия интелект би могло да доведе до бъдещи развития на изкуствения интелект (AI). Изследването на проф. Джянфенг свидетелства, че понастоящем AI системите не развиват променливостта и приспособимостта на мозъка, които са жизненоважни за неговия растеж и познания. Това откритие на динамичните функции вътре в мозъка би могло да бъде приложено в изграждането на напреднали изкуствени нервни мрежи за компютри, които са способни да учат,  да се развиват и да се адаптират.

Това изследване би могло да доведе и до заключения, които да допринесат за по-задълбоченото разбиране на друга, до голяма степен грешно тълкувана сфера: психическото здраве. Преправени образци на променливост са наблюдавани в мозъчната система на пациенти с шизофрения, аутизъм и Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Знаейки главната причина, предизвикваща психически дефекти, учените се приближават с една крачка напред към третирането и бъдещото им предотвратяване.

Използвайки MRI анализи в състояние на покой на мозъците на хиляди хора от всяка точка на света, изследването открива, че районите на мозъка, които се асоциират с учене и развитие, показват  високи нива на променливост, което означава, че те променят своите нервни връзки с други части от мозъка по-бързо, съответно с минути или секунди. От друга страна, региони от мозъка, неасоциирани с интелекта – визуални, слухови и сензорно-моторни – показват значително по-малко променливост и приспособимост.

Проф. Джянфенг Фенг коментира, че новите технологии са направили възможно ръководството на това иновативно изследване: “Човешкият интелект е една широко и горещо дебатирана тема и едва сега напредналите технологии за изобразяване на мозъка, подобни на използваните в нашето текущо изследване, ни дават възможността да проникнем значително в същината на въпроса, за да го разрешим  и да подтикнем напредъка в сферата на изкуствения интелект, както и да подпомогнем утвърждаването на основата за разбиране и диагностициране на изтощителните човешки психически разстройства като шизофрения и депресия.”

Превод: Надя Иванова


Европейска нощ на учените 2022 г.: