Членство на България в Международния съюз за чиста и приложна физика

На 10 декември 2019 г. по време на Международната конференция “Изследователски инфраструктури на бъдещето – синергии, устойчивост, интелигентна специализация и социално въздействие“, организирана от Министерството на образованието и науката в зала 6 на НДК, ще бъде  възстановено членството на България в Международния съюз за чиста и приложна физика (International Union of Pure and Applied Physics – IUPAP).

Меморандумът за членство ще бъде подписан от председателя на IUPAP професор Майкъл Спиро и от председателя на Съюза на физиците в България академик Александър Г. Петров. Председателите на двата съюза ще положат подписите си след лекцията на проф. Спиро за целите, задачите и планираните дейности на ръководената от него институция.

Международният съюз за чиста и приложна физика е неправителствена организация, основана през 1922 г. в Брюксел от 13 страни. В момента в IUPAP членуват 58 държави от различни континенти. Възстановяването на членството на България в лицето на Съюза на физиците у нас е с финансовата подкрепа на МОН.

Мисията на Международния съюз за чиста и приложна физика  е да подпомага развитието на физиката в целия свят, да насърчава международното сътрудничество в различните области на физиката и да способства за прилагането на физиката при решаване на проблемите на човечеството.

Всяка година IUPAP е спонсор на около 50 международни конференции, подпомага научния обмен и образованието и насърчава изследванията на млади учени, като за периода 2006 – 2018 г. е присъдил 198 награди.


РЕКЛАМА:

***

По инициатива на Международния съюз за чиста и приложна физика със съдействието на ЮНЕСКО и ООН 2022 година ще бъде обявена за Международна година на естествените науки за устойчиво развитие (International Year of Basic Sciences for Sustainable Development).


Европейска нощ на учените 2022 г.: