Четирима финалисти в конкурса за докторантска стипендия на фондация „Карол Знание“

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

На финала на конкурса за докторантската стипендия на фондация „Карол Знание“ в сряда, 13 януари, пред журито ще презентират четирима претенденти. За първи път ще участват двама млади учени извън София – от Варна и Пловдив. 

Финалистите и техните работи

Д-р Виолета Снегарова е докторант към катедра „Хигиена и епидемиология“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев  Стоянов“, Варна и е специализант по Гастроентерология в МБАЛ-Варна – Военномедицинска академия.  Темата на нейния дисертационен труд е „Оценка на рискови фактори за микронутриентни дефицити – витамин Д, В9 и йонизиран калций при бременни жени във Варненския регион“. 

Мирослав Трънков е докторант в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, катедра Компютърна информатика. Темата на дисертационния му труд е „Моделиране на невронни мрежи за анализ на финансови данни“. Занимава се с научно-изследователска дейност в областта на изкуствения интелект, машинно обучение и невронни мрежи от пет години, последните две – професионално. 

Ния Тошкова е докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и работи в Националния природонаучен музей. Тематичната рамка на нейния дисертационен труд е „Биология и екология на прилепи. Особености на зимуването на пещерни видове прилепи в България в контекста на глобални климатични промени“. Изследователските ѝ интереси са в сферата на екофизиологията, имунологията, пещерната микробиология и хироптерологията (науката, която се занимава с изследването на прилепите). 


РЕКЛАМА:

***

Христо Рашеев е докторант в  направление Теоретична химия (Изчислителна химия) на катедра Физикохимия в СУ „Св. Климент Охридски“, където със същата специалност завършва магистратура с пълно отличие. Темата на докторантурата е „Моделиране на високоефективни електроди за метало-йонни батерии“. С научната си работа участва в международни проекти и конференции, а като ученик е носител на  значителен брой отличия в национални и международни състезания по химия.

Настоящият носител на докторантската стипендия на фондация Карол Знание е палеохистологът Владимир Николов, който участва активно в разработването на находището находището на къснокредна гръбначна фауна край Трън. Преди дни стана ясно, че талантливият учен е спечелил грант и от The Jurassic Foundation, основана от Стивън Спилбърг.

Годишната докторантска стипендия на фондация Карол Знание е в размер на 8000 лв. Връчва се от 2012 г. от финансова група Карол, а от 2018 г. – от фондацията. Подкрепата е за редовен докторант, изявен в своята научна област. Отличените досега са двама от СУ, Физически факултет и един от Биологически факултет, двама от УАСГ, ТУ, Медицински университет и Национален природонаучен музей – БАН.