Черно море като източник на въоръжени конфликти. Или извор на синергия в зората на третото хилядолетие