Търсене
Close this search box.

Центърът по компетентност Clean & Circle и „Софийска вода“ разработиха метод за определяне на SARS-CoV-2 в отпадните води на София

Центърът по компетентност Clean & Circle и „Софийска вода“ разработиха метод за определяне на SARS-CoV-2 в отпадните води на София

Центърът по компетентност Clean & Circle и „Софийска вода“ разработиха метод за определяне на SARS-CoV-2 в отпадните води на София

Центърът по компетентност Clean & Circle и „Софийска вода“ разработиха метод за определяне на SARS-CoV-2 в отпадните води на София


Направи дарение на училище!***

 

В съвместен проект между СУ „Св. Климент Охридски“ чрез Центъра по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от международната група VEOLIA, световен лидер в управлението на ресурси, беше разработен метод за изследване на количеството на SARS-CoV-2 в отпадъчните води на гр. София. По примера на редица държави /Франция, Германия, Австрия, Гърция/, които определят равнищата на заболеваемост не само спрямо данните от клиничните проби, но и по битово-отпадъчните води, вече и в София ще се прилага тази мярка. Информацията за наличието на вируса в отпадъчните води може да се използва по три основни начина: 

  • Като превантивен инструмент за ранно предупреждение – предвиждане на потенциални нови вълни и откриване на огнища на заболяването.
  • Като инструмент за управление и контрол на разпространението на коронавируса.
  • Като предпазна мярка – ако тестът на местното население е отрицателен, но вирусът е открит в отпадъчните води, трябва да се изследват потенциални източници на инфекция.

Въвеждането на метода е резултат от едногодишната работа на учени и специалисти от Центъра по компетентност “Clean & Circle” и „Софийска вода“ АД, част от международната група VEOLIA. Той е разработен по австрийския модел, където се реализира програма за ковид мониторинг, обхващаща над 100 населени места. Българският екип разви свой подход, който позволи да се постигнат ефективни резултати за кратко време. 

В рамките на проекта е извършена оценка на водите на столицата. В следващия етап от проекта е планиран редовен мониторинг на SARS-CoV-2 в отпадъчните води, постъпващи в пречиствателната станция и места от канализацията на гр. София. Мониторингът ще позволи да се оценят равнищата на заболеваемост в града. Най-същественото е, че след пречистването на отпадъчните води, вирусните фрагменти не оцеляват и пречистената вода е безопасна за водоприемниците ( в случая река Искър) и хората.


Разбери повече за БГ Наука:

***

Получените резултати биха били полезни за приложение и мониторинг и в други градове и водни цикли, особено в зони с изявен зимен и летен туризъм.

 

Гл. ас. д-р Михаела Белухова и гл.ас. д-р Славил Петков – създатели на модификацията на метода за изолиране и определяне на SARS-CoV-2 в отпадъчните води.

 

 

Ния Стоянова и Елена Иванова от лабораторния изпитвателен комплекс на „Софийска вода“ АД прилагат метода в реални проби със съвременна автоматизирана система за екстракция и изолиране на нуклеинови киселини и последващa PCR детекция в реално време.

 

Експериментални постановки на най-трудния елемент на метода – изолиране и концентриране на нативна вирусна РНК от сложния комплекс замърсители в отпадъчните води.

 


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.