Онлайн научнo списаниe на разбираем език

  Онлайн научните списания на разбираем език (каквото е сп. “Българска Наука”) са ключов инструмент за насърчаване на научната грамотност сред обществото. Като предоставят лесни

Последно: