Бюрокрация

В периода на Старото царство (около 3500-2500 г. пр. Хр.) Египет бил управляван от бюрокрация, която фактически упражнявала властта, принадлежаща теоретично на фараона. Това станало почти веднага след обединението на Египет от Първата династия (около 3500 г. пр. Хр.). Бюрокрацията била съставена от две части: централна администрация, разположена в служебните сгради в Мемфис, и местни управления в отделните области, наречени сепети. Задълженията на местните управи включвали разглеждане на правни спорове и събиране на местните данъци. От Третата династия нататък (около 3150 г. пр. Хр.) различни части на централната бюрокрация били подчинени на две отделни фигури – първия министър и пазителя на държавния печат. Множеството отдели били обслужвани от стотици чиновници. Също както и днес, служителите били назначавани и издигани не чрез избори или по наследство, а според техните заслуги, опит и протежиране.

Европейска нощ на учените 2022 г.: