Бутална помпа

Буталната помпа, която работи с помощта на две бутала, движещи се нагоре и надолу в цилиндри и пълнещи съд на изхода, е конструирана около 300 г. пр. Хр. от Ктезибий, гръцки инженер, живял в Александрия. (В Китай по това време този принцип вече се използвал за духала за разтопяване на метал и както се твърди, за химически оръжия.)

Европейска нощ на учените 2022 г.: