Търсене
Close this search box.

Европейска нощ на учените в Бургас

30 септември (петък) 2016

 

Кога   16:00-17:00 часа

Къде  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ (Неорганичен корпус)

Как     вход свободен

 

Лаборатория FRESH: науката във висшите учебни заведения. Иновации в областта на компютърното моделиране на токсични ефекти

Представяне на съвременни компютърни технологии за оценка на токсични ефекти, предизвикани от химични съединения.


16:00-16:30: 
Презентация „Академичната среда – предпоставка за развитие на професионална наука“. Лектор: проф. дхн Ованес Мекенян.


16:30-17:00: Демонстрация на съвременни технологии за прогнозиране на токсични ефекти.

 

Лабораторията по математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е световен лидер в областта на молекулното моделиране. Дейността на лабораторията покрива широк спектър от фундаментални и приложни изследвания в тази област, която понастоящем е особено актуална във връзка със защитата от химични замърсители в глобален мащаб.

 

Европейски кът