Европейска нощ на учените в Бургас

30 септември (петък) 2016

 

Кога   16:00-17:00 часа

Къде  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ (Неорганичен корпус)

Как     вход свободен

 

Лаборатория FRESH: науката във висшите учебни заведения. Иновации в областта на компютърното моделиране на токсични ефекти

Представяне на съвременни компютърни технологии за оценка на токсични ефекти, предизвикани от химични съединения.


16:00-16:30: 
Презентация „Академичната среда – предпоставка за развитие на професионална наука“. Лектор: проф. дхн Ованес Мекенян.


16:30-17:00: Демонстрация на съвременни технологии за прогнозиране на токсични ефекти.

 

Лабораторията по математична химия към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е световен лидер в областта на молекулното моделиране. Дейността на лабораторията покрива широк спектър от фундаментални и приложни изследвания в тази област, която понастоящем е особено актуална във връзка със защитата от химични замърсители в глобален мащаб.

 

Европейски кът

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close