Бронзови медали за българските ученици на турнир по природни науки в Китай

Приключи успешно участието на българския национален отбор по природни науки в 5-ия Международен турнир на младите естествоизпитатели, който се проведе ог 30 юни до 5 юли т.г.  в китайския град Нанджин.

Тазгодишният състав на българския отбор включва изцяло нови имена – Борис Панайотов-капитан и Георги Иванов (Софийска математическа гимназия – СМГ ), Лъчезар Димитров (Национална природо-математическа гимназия – НПМГ- химия), Виктор Гилин (НПМГ-биология) и Васил Николов (Първа частна математическа гимназия – ПЧМГ). Ръководен е от гл.ас. д-р Мария Явахчова (Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – ИЯИЯЕ-БАН) и Никола Каравасилев (докторант от СУ-Физически факултет), а българската делегация се води от дългогодишния представител и независим член на международното жури д-р Младен Матев (ИЯИЯЕ-БАН), съвместно с д-р Милен Кадийски (Аурубис-България).

Участието и подготовката за българското представяне бяха реализирани със съществен принос и подкрепа от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ-БАН), а подготовката на състезателите се проведе на територията на ИЯИЯЕ и Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. От тази година те са включени като приоритетни дейности по проект на ИЯИЯЕ „Въвеждане на изследователски методи в образованието и приобщаване на талантливи ученици и учители към състезания и изяви по природни науки“ към програмата на БАН „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“, осъществена с целево финансиране, което подпомага поемането на разходите на ръководителите от Академията и участието им в подготовката на този и други български ученически отбори. То е съфинансирано тази година и от лични дарения, целеви средства от училищни настоятелства (СМГ, ПЧМГ) и такива събрани с благотворителни акции (НПМГ).


РЕКЛАМА:

***

При подготовката участваха с пряка техническа и еспертна помощ по конкретни теми и представители на научни звена от БАН – Институт по физиология на растенията и генетика- ИФРГ-БАН (доц. д-р Мария Генева и Камелия Миладинова) и Институт за български език –  ИБЕ-БАН (доц. д-р Лучия Антонова).


Европейска нощ на учените 2022 г.: