Британските студенти не са склонни да учат в чужбина

 

http://www.emm-nano.org/wp-content/uploads/ec_erasmus_mundus_en.jpg

Икономическото бъдеще на Великобритания може да бъде застрашено, ако по-голям брой британски студенти не се сдобият с чуждестранен опит, твърди проучване на Британския съвет.

Повече студенти трябва да прекарат поне част от образователния си период в чужбина.  Тяхното нежелание да учат в чужбина е удар върху икономическите перспективи пред страната, се казва в изследването.


РЕКЛАМА:

***

По-малко от един на всеки 200 от студентите в Обединеното кралство прекарва част от образованието си в друга европейска страна – почти една трета по-малко, отколкото във Франция или в Германия, сочи статистиката.

Британският съвет, който е събрал данните, предупреждава, че икономическото бъдеще на страната ще бъде в опасност, освен ако повече младежи не отидат да се обучават в чужбина. През 2009 г. само 0,46% от английските студенти са се възползвали от европейската програма за обмен на студенти „Еразъм“. За сравнение, във Франция и Германия почти три пъти повече студенти са участвали в нея – съответно 1.31% и 1.24%.

Докато някои студенти сами организират собствения си обучителен период в чужбина, по-голямата част го правят с помощта на програмата „Еразъм“, която работи в 31 държави. Средно по 0,91% от студентите във всяка от страните-членки на ЕС се възползват от нея.  

Мартин Дейвидсън, главен изпълнителен директор на Британския съвет, предупреждава, че има „реален риск конкурентните предимства на Великобритания да бъдат ерозирани от завършилите с малък или с нищожен опит, придобит в други части на света“. Той споделя изумлението си, че британските студенти показват „изумително нежелание“ да напуснат страната си дори и за един семестър.

„В момент, когато висшето образование се превърна в безгранично, изглежда, че нашите ученици и студенти стават все по-безразлични към собственото си бъдеще и бъдещето на страната си. Ние сме изправени пред противоречие – имаме университети от световна класа, които са свързани в мрежа с университетите на държавите, участнички в „Еразмус”, но нашите училища и университети са населени с възпитаници, чиито хоризонти са ограничени.
Необходимостта да се изпращат студенти в чужбина е „наболял проблем“ и може да се каже, че икономическото бъдеще на Великобритания зависи отчасти и от желанието на нашите студенти да напускат страната.“

По отношение на привличането на студенти от чужбина, Великобритания е на второ място в света след САЩ. Но според експертите от Британския съвет „днес сме свидетели на края на господството на Великобритания и САЩ на сцената на международното студентско сътрудничество”. Китай вече има 165 000 чуждестранни студенти – малко под половината от 368 970 в Обединеното кралство, но китайците се надяват да привлекат нови 500 000 до 2013 година. В Европа три държави – Дания, Финландия и Холандия – вече предлагат магистратури, при които обучението е изцяло на английски език.

„Това ще донесе болка на тези, които не са готови за предизвикателствата на нашето време. Може да в близко бъдеще жителите на страната да загубqт част от своите доходи, но по-важното е, че в дългосрочен план се очаква спад в изследователския опит, а оттам – и спад на постиженията.”, казва още Дейвидсън.

Към следдипломна квалификация в областта на биотехнологиите, компютърните науки и инженерство имат почти 93% от чуждестранните студенти. Без тях тези степени може да изпаднат в колапс, предупреждава той.

„Като основен приоритет пред правителствата е подхранването на растежа на талантливите ученици и студенти, като се насърчава мобилността на английските студенти. „Този тип мобилност не само изгражда широка култура, но и способства за работа в различни среди. Тя би позволила на Великобритания да се сдобие с работна сила, която може да стимулира икономиката на знанието.“

***

Програмата „Erasmus Mundus” създава възможности за сътрудничество и мобилност в областта на висшето образование. Тя има за цел да повиши качеството на европейското висше образование и да насърчи междукултурното разбирателство чрез сътрудничеството с трети страни. Програмата има за цел също така и да засили европейското сътрудничество и международните връзки във висшето образование чрез подкрепата на висококачествени европейски магистърски курсове, като дава възможност на студенти и на учени от цял свят да се включат в следдипломно обучение в европейските университети, както и чрез насърчаване на изходящата мобилност на европейските студенти и учени по отношение на трети страни.

– От дебюта на тази програма около 2500 студенти и преподавателите им извън Европа, участвали в системата на „Еразмус” са получили награди за високи постижения в рамките на 103 европейски магистърски програми.

– През 2008 г., от 56 магистърски програми, по които има обмен по „Еразмус Мундус“, 27 програми са били координирани от един единствен френски университет.

Превел: Неделин Бояджиев

http://www.guardian.co.uk/
http://www.ujf-grenoble.fr/

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: