Брана

Браната с метални остриета за разбиване на буците пръст за пръв път се използва през II в. в Китай.

Европейска нощ на учените 2022 г.: