Ботаническа градина при БАН

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Автор: Петър Теодосиев

Интересно е да се видят на живо растенията в ботаническата градина. За съжаление не съм я посещавал, тъй като е в покрайнините на София – намира се до Киноцентър Бояна, но пък съм имал възможност да разгледам тази в Балчик, както и ботаническата до Журналистическия факултет. Да се видят толкова много различни растителни видове на едно място е впечатляващо.

Ботаническата градина на БАН определено заслужава внимание – в нея „се поддържа най-богатата у нас обществена сбирка растения. Над 1% от разнообразието на висшите растения в света е включено в колекциите.“

Малко повече за нея:

“Ботаническата градина на БАН е специализирано звено с предмет на дейност поддръжка на документирани научни колекции живи растения за нуждите на образованието и експерименталната ботаника. Обществената функция на Градината е свързана с проблемите на проучване и опазване на биологичното разнообразие и разпространяване на знания за него сред най-широки обществени слоеве, с оглед изграждане на отношение към устойчивото стопанисване на биоразнообразието.” Информацията е взета от сайта на БАН.


РЕКЛАМА:

***

От отчета на БАН за 2017 г. разбираме, че учените от ботаническата градина са открили нови видове растения, а за други е потвърдено, че се срещат у нас.

„Новоустановени за флората на страната чуждоземни видове са следните декоративни растения: Oenothera speciosa (красива пупалка), Stachys byzantinа (византийски ранилист, агнешки ушички) и китайският вид тлъстига Sedum sarmentosum.“

Учените ще наблюдават тяхното поведение и дали ще продължат да се срещат по нашите земи и къде точно. Това е важно, за да се проследи смяната на растителните видове в българската природа.

Нов вид за флората на България – Trinia multicaulis (Хабитус), и степното местообитание на вида в Натура зона Кабиюшка могила

 

Завършвам отчета за ботаническата градина с един цитат, който доста ме заинтригува: „Морският бор (Pinus pynaster) показва инвазивни свойства на пясъчни субстрати по Черноморското крайбрежие и е заплаха за дюнните местообитания.“ Не само ние хората разрушаваме дюните по морето, самата природата също има пръст в това. Разликата е, че ние можем да вземем мерки и да опазим това, което имаме, за да не четем за него само в книгите (и БГ Наука), а да можем да го видим с очите си.

 

Пазете природата!

Източници: bas.bg

ВСИЧКИ публикации свързани с отчета на БАН – https://nauka.bg/tag/ban2017/

 

*****

Мисля, че е важно да кажа, че тази поредица не е платена, поръчана или инициирана от никого, а е част от безвъзмездната дейност на БГ Наука да популяризира учените и тяхната работа в България. Всичко написано е мнение на Петър Теодосиев, създател и собственик на сайта и списанието “Българска наука”.