Бомба

Прости бомби – кутии, пълни с барут, който трябва да се е запалвал с фитил – се разработват в Китай в края на X век. Един от видовете, наречен „огнено кълбо“, през 1000 г. след Хр. е бил показан пред императора от изобретателя му Тан Фу. Първите бомби са приспособени за хвърляне по врага със същия тип катапулти, които са били използвани за мятане на тежки камъни.

Разпръскваща се (осколочна) бомба

Тан Фу бил лейтенант в Имперската гвардия по време на войната на династията Сун срещу татарите Ляо на север. По същото време, когато представил бомбата си пред императора (1000 г.), той демонстрирал и друго изобретение: първата осколочна бомба – своя „вързоп от огнени бодли“, съдържащ барут, примесен с малки парченца от възпламеними материали, които са се разпръсквали наоколо, за да направят непроходим пътя на врага.


Европейска нощ на учените 2022 г.: