Български студенти създадоха концепции за сателити

Attached Image: 2-space.jpgВ рамките на единствената космическа общообразователна програма в България – „Космически предизвикателства 2011” ( http://spaceedu.net ), студенти представиха своите концептуални модели за сателити с различни приложения.

По време на програмата, участниците придобиха базови познания относно сателитни технологии, астродинамика, космическо право, аерокосмическо инженерство, биотехнологии, бизнес развитие в областта на високите технологии и Космоса.
Въз основа на наученото, четири екипа младежи създадоха и представиха разработки на сателитни системи.
Космическите апарати имат различни предназначения:
– Наблюдение на земеделски площи
– Наблюдение на градски площи с цел
предотвратяване на нелегални строежи и
мониторинг на прогреса по различните структурни
проекти в страната
– Мониторинг на замърсяването на въздуха в отделни
региони на България
Повече очаквайте в новия брой на сп. „Българска Наука“

Снимки от събитието:
http://associationts…2011-the-final/

Attached Image: 3-space.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***