„Българска Наука“ взе участие в международната конференция InfoTech 2012