България ще си сътрудничи с Босна и Херцеговина в областта на науката и технологиите

31-800-0.jpg

Правителството одобри проект на споразумение между българското Министерство на образованието и науката и Министерството на гражданските въпроси на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на науката и технологиите.

Споразумението е израз на стремежа на двете страни да подкрепят и развиват двустранното сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите на основата на равноправието и взаимната изгода. То предвижда осъществяване на съвместни изследвания, обмен на учени и специалисти, на научна и технологична информация, провеждане на съвместни научни конференции, симпозиуми и семинари и др.


Европейска нощ на учените 2022 г.: