Българите извън България

 

Българите извън България

Румен Иванов  

1. Статистика            

 Темата за българите в чужбина рядко се засяга в българската общественост, а цифрите, които се дават относно тяхната численост са доста противоречиви. От друга страна имаме един орган в лицето на Агенцията за българите в чужбина, който струва ми се не е много ясно защо съществува. Като цяло може да каже, че липсва прецизно изследване по въпроса. Изключения правят някои публикации на доц. Пламен Павлов (един истински и сърцат българин), на дейци на ВМРО, книгата на Йордан Колев „Българите извън България” и др. Като цяло се рoбува на официални статистики или на остарели представи за териториалното разположение на нашите сънародници зад граница.


РЕКЛАМА:

***

     И така колко са българите по света?  В справочници на Юнеско отпреди повече от 20 години носителите на етнонима българи се определят на повече от 15 милиона. Докато в наши дни цифрата, която се посочва в официалните източници не надхвърля 12 милиона. Нещо повече в Интернет-пространството българите биват представяни за малък народ наброяващ не повече от 8 милиона. Реакция никаква. Не маловажен е въпросът съществуват ли други българи освен нас дунавските, те част ли са от нашия народ, къде са съсредоточени, каква е числеността и връзката с нас. Но на тези въпроси ще се спра в друго мое изследване, а сега бих искал да започна по същество. В таблицата ще бъдат представени данни за българите в чужбина според официалната статистика, неофициални числа и моята позиция по въпроса. Там, където е възможно в скоби съм се постарал да посоча моя източник.     


Целият материал може да изтеглите от тук: 


   Българите извън България.doc ( 1.28mb )

 

Тема във форума: http://science.icnhost.net/migrate/forum/index.php?showtopic=8665


Европейска нощ на учените 2022 г.: