Биоразградими микроводорасли, хранещи се с отпадъци – нов подход, вдъхновен от природата