Биомаркери на преждевременното имунологично остаряване


Гл. ас. д-р Яна Тодорова от Националната референтна лаборатория по имунология обяснява как се прави анализ на клетките, оценка на тяхното състояние от имунологична гледна точка и търсене на биомаркери за тяхното имунологично остаряване.

 

С напредването на възрастта, се наблюдават промени във функционирането на различни органи и системите в човешкото тяло. Възрастово обусловени промени се наблюдават и във функцията на имунната система, като този процес се означава с термина „имунологично остаряване“. То се характеризира с количествени и качествени промени, засягащи преимуществено придобития имунен отговор: намалена продукция на лимфоцити, лимфоцити с ограничен потенциал за диференциация, повишена продукция на възпалителни за сметка на регулаторни фактори (цитокини), повишени нива на активация и повишена склонност на лимфоцитите към апоптоза (програмирана клетъчна смърт). На практика организмът губи както способността да неутрализира реални заплахи като патогени и тумор-модифицирани антигени, така и да ограничава и регулира обратно имунното възпаление. Възрастово-обусловените нарушения на Т-лимфоцитите е ключово за настъпване на имунологично остаряване и е в пряка причинно-следствена връзка с увеличената честота на новообразувания, инфекции, протичащи с усложнения и хронифициране, автоимунни състояния, генерализирано възпаление, атеросклероза, и обща смъртност.
Следователно, изследването на феномена имунно остаряване, възможно най-ранното му откриване и намирането на подходи за забавянето му са приоритетни за съвременната медицинска наука

Стреса, замърсяването на околната среда, неправилното хранене, неправилната употреба на антибиотици и препарати с имуностимулиращ ефект директно повлияват процесите на клетъчното остаряване и способността за възстановяване. Тези фактори подпомагат възникването на хронични, латентни или рецидивиращи инфекции. По този начин се създават условия за поддържане на нискостепенно хронично имунно възпаление, което ускорява процеса на имунологично остаряване.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 156 на списанието.


РЕКЛАМА:

***

Подаряваме ти първите 49 страници от брой 156 тук>>


Европейска нощ на учените 2022 г.: