Биология на кита

Ако се съди по литературата, систематичното изучаване на китове започнало много преди систематичното им избиване. От информацията за китовете в римската енциклопедия „Естествена история“ от Плиний (I в. след Хр.) става ясно, че гръцките биолози вече са били разкрили главните особености на китовете, които ги определят като бозайници, а не като риби. Те са забелязали, че китовете раждат малките си живи, че ги кърмят с мляко, че имат козина и дишат с дробове. Теофраст (370 – 285) е първият гръцки учен, за когото се знае, че е правил изследвания на биологията на китовете.


Европейска нощ на учените 2022 г.: