Биохибрид може да превръща въглеродния диоксид в полезен продукт на Марс или на Земята