сп. „Българска Наука“ 1

 

Излезе 1 брой на списанието BG-Science!
Ще излиза на всеки две седмици и ще се стараем информацията да върви последователно в следващите броеве.Не може примерно историята на Древна Гърция да се напише в един брой.Когато се пусне другото списание информацията от старото ще се качи в сайта.

 

Съдържание:


РЕКЛАМА:

***

Българска история
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ДО ЗАСЕЛВАНЕТО НА СЛАВЯНИТЕ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ
-Първобитнообщинен строй.
-Робовладелски строй.

Древна история
ДРЕВНА ГЪРЦИЯ -ВЪЗГЛЕДИТЕ ВЪРХУ ПОЛИТИКАТА И ИКОНОМИКАТА НА СТАРОГРЪЦКИТЕ ИСТОРИЦИ И ТЕХНИТЕ ПОХВАТИ
1)Херодот
2)Аристотел

Астрономия
Защо е нужна астрономията?
Еволюцията
АВСТРАЛОПИТЕК
„Първият човек!“
География
КАРТОГРАФИЯ

Зоология
Животинския свят
Увод
Ботаника
Гъбите
Обикновена МАНАТАРКА
Обикновена ПЕНЧУШКА
Полска ПЕЧУРКА
Сива копринка

Image

1.jpg


Европейска нощ на учените 2022 г.: