По-безопасни лекарства за инжектиране

Credit: IAEA Imagebank (CC BY-SA 2.0)
Credit: IAEA Imagebank (CC BY-SA 2.0)

Изследователи премахват излишните добавки от лекарства, което понижава неблагоприятните странични ефекти, като алергични реакции и други. Това е обещаваща нова техника за производство на лекарства, създадена, за да понижи страничните ефекти на противораковите лекарства, тестостерона и други медикаменти, които се инжектират.

Разработена от Университета на Бъфало, иновацията включва отстраняване на опасните добавки – предимно субстанции, известни като сърфактанти – от често използваните лекарства, които се въвеждат в организма, чрез игла.

„Вълнуваме се, защото този процес може да бъде използван в масовото производство, а това би направило вече съществуващите лекарства от този тип (за инжектиране) по-безопасни и по-ефективни за милиони хора, страдащи от тежки заболявания” – казва Jonathan F. Lovell, биомедицински инженер от Университета на Бъфало и автор на проучването.

Работата е описана в статия със заглавието “Therapeutic Surfactant-Stripped Frozen Micelles”, публикувана в списанието Nature Communications.

mechanism-credit-dahlia88-cc-by-sa-3-0
Механизъм на действие на сърфактанта (синьо) в процеса на разтваряне на лекарственото вещество (черно). Credit: Dahlia88 (CC BY-SA 3.0)

Фармацевтичните компании използват сърфактанти, за да приведат лекарството в течен разтвор – процес, който го прави подходящо за инжектиране. Но разтвори, съдържащи сърфактанти и други съставки, които не са жизненоважни, може да носят риск от анафилактичен шок (много тежка алергична реакция, съпътствана от отоци и задушаване, дори смърт), образуване на съсиреци в кръвта, хемолиза (спукване на червените кръвни клетки) и други странични ефекти и техните последствия.


РЕКЛАМА:

***

Изследователите са се опитвали да решат този проблем по два начина, като всеки от тях е бил повече или по-малко успешен.

Единият подход включва смаляване на частиците на лекарството до наноразмери, за да се елиминират излишните добавки. Макар и да звучи обещаващо, този метод не работи добре при медикаментите, които се инжектират, защото частиците все пак остават твърде големи и инжектирането им не е безопасно.

Другият подход използва нанотехнология, за да изгради изцяло нови лекарства. Това би могло да даде невероятни резултати, но разработването на нови лекарствени формули отнема години, а тези лекарства изискват нови добавки и водят до нови странични ефекти.

Разработваната от екипа на Университета на Бъфало техника е различна, защото подобрява вече съществуващите методи за производство на такива лекарства, като предприема необичайната стъпка да премахва целия излишен сърфактант.

При лабораторни експерименти, учените разтворили 12 лекарства – противораковия медикамент кабазитаксел (cabazitaxel), тестостерон, циклоспорин (използва се за потискане на имунната система при трансплантация на органи, за да не бъде отхвърлен новият орган) и други – един по един в сърфактант, наречен Pluronic. След това, понижавайки температурата на разтвора до 4°С (повечето лекарства се произвеждат при стайна температура), те успели да отстранят излишното количество Pluronic, чрез мембрана.

Credit: Calleamanеcer (CC BY-SA 3.0)
Credit: Calleamanеcer (CC BY-SA 3.0)

Крайният резултат са лекарства, които съдържат между 100 и 1000 пъти по-малко излишни добавки.

„За лекарствата, с които работихме, това е най-успешният опит за представяне на чист медикамент за инжектиране в тялото” – казва Lovell, PhD, доцент към Катедрата по биомедицинско инженерство към Университета на Бъфало. „В същината си, това е нов начин за пакетиране на лекарства.”

Откритието е значително, казва той, защото екипът показва, че много лекарствени формули за инжектиране, могат лесно да бъдат подобрени. Планирани са бъдещи експерименти за прецизиране на метода.


Европейска нощ на учените 2022 г.: