БАВНОХОДКАТА!

БАВНОХОДКАТА!

 

Автор:

Мария Атанасова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 42, ноември 2011 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Научното наименование на бавноходката е Tardigrada (от гръцки tardus „бавно“ и gradus „крачещ“). Това е систематично обособена група от около 1000 вида животни, които достигат на размери от 0.05 то 1.2 мм. Те спадaт към безгръбначните, но НЕ принадлежат към голямата група на Членестоногите (ракообразни, насекоми, мнoгoножки или паяци), нито към тази на Мекотелите. Еволюцията на бавноходките е мистерия и днес, тъй като тяхното тяло е меко и поради това трудно се запазва като фосил (за да се получи добър фосил е необходима твърда черупка или твърд външен или вътрешен скелет, такива белези при бавноходките отсъстват). Все пак има намерени останки на тардигради още от Камбрий, т.е. съществували са още преди 500 млн години!

 

Ключови думи:  

БАВНОХОДКАТА