Башчанска плоча

Башчанска плоча

 

Автор:

Петър Теодосиев

 

 

Списание „Българска наука“

брой 27, май 2010 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Наричат я така по името на местността Башка, намираща се на о-в Крък. Тя е един от най-старите паметници на хърватски език, написан с глаголически букви около 1100 г. Старинността на писмото и важността на съдържанието му предизвикват вече 100 г. интереса както на историческата и славистичната наука, така и на патриотичната общественост.

 

Ключови думи:  

Башчанска плоча