Барут

Дългата и знаменита кариера на китайския лекар Сун Жу Миао (581 – 682 г. след Хр.) дава на света катетъра за уриниране и съвременния метод за наместване на челюсти. Но работата на Сун като фармаколог довежда до изобретяването на една не толкова гениална дреболия. За да направи сярата по-малко летлива и безопасна за медицински нужди, той я подгрява заедно с калиев нитрат (селитра). Сяра, калиев нитрат и въглерод заедно правят барут, а методът на Сун довежда, по-скоро случайно, до смес, която трябва да е била потенциално експлозивна. По време на династията Тан (618 – 906 г. след Хр.) е открита запалителната способност на барута, като той освен това е официално изброен в списъка на лекарствата (действа при определени кожни заболявания).


Европейска нощ на учените 2022 г.: