БАН ще отличи 25 млади учени в Деня на народните будители

Проф. Марин Дринов
Проф. Марин Дринов

Българската академия на науките ще отбележи Деня на народните будители с тържествено събрание на 1 ноември 2017 г. от 14:00 часа в Големия салон на Академията. Президентът Румен Радев ще връчи наградите за млади и най-млади учени на БАН – „Професор Марин Дринов“ и „Иван Евстратиев Гешов“.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще направи приветствие. Академично слово по повод празника ще произнесе  акад. Георги Марков.

Конкурсът за награди за млади учени „Професор Марин Дринов” и награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” се провежда на всеки две години по предложение на Комисията за млади учени след решение на Общото събрание на БАН в девет направления – Информационни и комуникационни науки и технологии; Енергийни ресурси и енергийна ефективност; Нанонауки, нови материали и технологии; Биомедицина и качество на живот; Биоразнообразие, биоресурси и екология; Климатични промени, рискове и природни ресурси; Астрономия, космически изследвания и технологии; Културно-историческо наследство и национална идентичност и Човек и общество.

Наградите целят да откриват и стимулират талантливите млади учени в БАН, да им позволят по-рано и успешно да осъществят международни научни контакти, да подпомогнат тяхното развитие и израстване, както и да направят работата в науката и по-специално в БАН по-привлекателна за млади и даровити специалисти в България.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***