БАН присъжда почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Ерик Вердин

Tържествена церемония по повод присъждането на почетното звание „Доктор хонорис кауза“  на проф. Ерик Вердин ще се състои на 22 март 2018 г., в 11:00 часа, в Големия салон на БАН (ул. „15-ти ноември“ 1). Той ще изнесе академична лекция на английски език „Mapping the links between nutrition and aging“ (Връзка между храненето и процесите на стареене).

Проф. Вердин е Президент на Бък Институт за изследване на стареенето в Новато, Калифорния и Директор на Център за изследване на стареенето „Пол Глен“. Професор е в Калифорнийския университет и в Колежа по геронтология „Леонард Дейвис“ на Университета в Южна Калифорния.

Проф. Вердин завършва медицина в Университета в Лиеж, Белгия през 1982 г. Получава докторска степен в Департамента по вътрешни болести през 1984 г. и завършва  постдокторска специализация в Медицинския колеж в Харвард през 1987. Заема академични позиции в световно известни научно-изследователски здравни центрове – Националния институт по здраве в Бетезда, Мериланд, Пиковър институт за медицински изследвания в Ню Йорк, Гладстон Институт в Сан Франциско.

Проф. Вердин е световно признат учен в областта на молекулярната вирусология и имунология. Изследванията му са насочени към разработване на иновативни подходи за лечение на СПИН и разкриване на биохимичните механизми на стареенето и имунитета. Той има забележителна публикационна дейност – 217 научни статии и ревюта в престижни международни издания и топ списания като: Cell, Nature, Nature Medicine, Science, Proceedings of National Academy of Sciences, USA и др. Автор е на 14 патента в областта на биохимията с приложение в медицината. Има над 27 000 цитирания и Н индекс 90.


РЕКЛАМА:

***

Удостоен е с множество отличия и награди, присъдени от Националния институт по здраве, Американската асоциация на лекарите, Американската федерация за изследване на стареенето, NIDA (National Institute on Drug Abuse), Ellison Medical Foundation.

Проф. Вердин проявява интерес към изследванията в България в областта на биомедицината и ще посети институти на БАН, които работят в тази област за установяване на бъдещо сътрудничество.


Европейска нощ на учените 2022 г.: