Балканските войни 1912-1913 г.

Balkan Wars Korica.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/Balkan%20Wars%20Korica.jpgАвтори: Василка Танкова, Йорданка Гешева, Даниел Вачков, Владимир Златарски, Дивна Гоцева, Алека Стрезова

Купи: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=1006

Настоящото издание е вдъхновено от идеята да се погледне на Балканските войни през очите на съвременници, българи, заемали по това време различни позиции в обществото. За съставянето на корпуса са подбрани текстове, по-голямата част от които са обнародвани в книги или отделни брошури и които нямат второ издание.

Европейска нощ на учените 2022 г.: