Бачковският манастир (основаването му през 1083 г. и Типика на Григорий Бакуриани от декември 1083 г.)