Автоматична врата

Вратата, която се отваря автоматично, е изобретена отначало не като удобство за купувачите, а за да демонстрира противоположните принципи на религията и науката. Жрецът, който я управлявал, я отварял чрез запалване на огън в олтара. Тази традиционна церемония за възхвала на Бога водела до отварянето на вратата на храма без ни най-малко усилие от страна на смъртните – подходяща демонстрация на силата на вярата. Ученият, който я изобретява, използва олтара за прикритие на камера, чийто източник на топлинна енергия е огънят. Горещият въздух, преминаващ под налягане в цистерна, изтласква вода в контейнер, който издърпва надолу шнура от дръжката на вратата под въздействие на увеличената си тежест -убедителна демонстрация на принципите на пневматичното разширение. Изобретателят е Херон от Александрия, който вероятно е живял в елинизирания Египет приблизително през 100 г пр. Хр. Неговата теория, че пространството между молекулите на флуидни вещества се увеличава при подаване на топлина, му помага да направи многобройни изобретения в областта на пневматиката, включващи и парната машина.


Европейска нощ на учените 2022 г.: