Автоматична картечница

Между XVI и XIX век има много идеи за картечница, но докато не се открил задоволителен начин да се впрегне силата на отката, не е имало работещо средство за автоматична стрелба. От 1882 до 1884 г. в Британия роденият в Америка изобретател Хайръм Максим (1840-1916) произвежда редица картечници, които успешно използват отката, за да поддържат стрелбата без странично действие.


Европейска нощ на учените 2022 г.: