Австралийските мъже живеят по-дълго от останалите представители на мъжкия пол

Превод: Елена Страхилова

Източник: Science Daily

Това установи проучване на Австралийския национален университет (ANU). Изследването въвежда нов начин за измерване на продължителността на живота, отчитащ историческите условия на смъртност, при които е живяло днешното по-възрастно поколение.

Според този метод на измерване средната продължителност на живота на австралийските мъже е 74,1 години.

Новината е добра и за австралийските жени – изследването показва, че те се нареждат на второ място след швейцарките.


РЕКЛАМА:

***

Д-р Колин Пейн, един от ръководителите на проучването, което използва данни от 15 държави от Европа, Северна Америка и Азия с висока продължителност на живота: „Всеизвестно е мнението, че Япония и скандинавските страни се справят много добре по отношение на благосъстоянието, здравето и дълголетието. Но очевидно и Австралия показва същите резултати. Тези резултати имат много общо с дългосрочната стабилност и факта, че Австралия имаше висок жизнен стандарт в продължение на много дълго време. Простите неща, например хората да имат достатъчно храна и да липсват големи конфликти, явно изиграват своята роля.”

Проучването на д-р Пейн групира хората по година на раждане, отделяйки ранните смъртни случаи от късните, за да се стигне до възрастта, на която някой може да бъде разглеждан като живял над средното ниво.

„Повечето измервания на продължителността на живота се базират само на процента смъртност в даден момент”, твърди д-р Пейн.

„По същество, ако вземете хипотетична група от хора и ги разглеждате през смъртността в една държава например за 2018 г., може да стигнете до извода, че те са живели средно 80 години. Но тогава ви липсва информация за живота, който са имали тези хора до 80-та си година. Докато нашето изследване взема предвид жизнения им път включително смъртността преди 50, 60 или 70 години. Важният момент е, че сравняваме групи хора, родени в една и съща година, и следователно преживели подобни условия в течение на живота си. Този метод ни позволява да преценим продължителността на живота на връстниците в един набор. Всеки австралиец, достигнал 74-годишна възраст, със сигурност е надживял половината от връстниците си – т.е. той попада в категорията на хората с продължителност на живот над средната в сравнение с връстниците му. И тези цифри в Австралия са по-високи, отколкото където и да било другаде, където сме изчислявали продължителността на живота.”

От друга страна всеки мъж починал преди 74-годишна възраст, не е достигнал средната продължителност на живот на своите връстници.

Според д-р Пейн редица фактори може да са оказали влияние Австралия да достигне тази водеща позиция.

„Смъртността беше наистина висока в Япония през 30-те, 40-те и 50-те години на миналия век, докато в Австралия тогава тя бе ниска. Френските мъже например отпадат понеже по това време мнозина от тях загиват във Втората световна война – някои при пряк конфликт, други още в детска възраст поради военните условия.”

Д-р Пейн се надява да получи достатъчно нови данни, за да проследи как се е променяла продължителността на живота през последните 30 или 40 години.

Изследването бе публикувано в списание Population Studies.

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: