Аугментационна мамопластика с анатомични импланти

Автор
Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир
ba-breast-augmentation.jpg

Увод

Увеличаването на бюст с кохезивни импланти се налага като доста честа хирургична операция. Нашата практика, преди години, бе една от първите, която въведе кръглите импланти. Преди около 15 години съществуваше становище, че при млади индивиди, имплантацията на кръгли импланти придаваше естествена форма на гърдите. В този период пациентките желаеха преди всичко изпълване на горният полюс на гърдата. В последствие желанията на пациентите статистически започна да се променя в посока на поставяне на анатомични импланти.

Материал

Представяме пациентка на 24 години, нераждала, която пожела увеличаване на бюста анатомични импланти именно поради гореизложените доводи. Операцията бе извършена с инфрамамарен достъп, като нямаше никакви усложнения по време на ранния и късния оперативен период. Раните заздравяха първично на седмия ден.

http://image.nauka.bg/bio/med/lozanov/Augmentation%20mammoplasty1.jpg
фигура 1. Преди


фигура 2. След

Метод

Операцията, която се извърши, бе в планов порядък. Инфрамамарния достъп бе достатъчен за поставяне на имплант 305 мл. Поради добрата експлорация на джоба, не се наложи поставяне на дренове и поради добрата хемостаза, в следоперативния период, не се наблюдаваха оттоци и хематоми.


РЕКЛАМА:

***

Резултат

Срокът на проследяване на ранния следоперативен период в този случай е 2 седмици, като крайният срок, включително се прояви с едно доста добро клинично подобрение, липса на оплаквания, добър естетичен резултат, който бе в унисон с очакванията на пациентката. Обемът на движенията на ръката изобщо не бе нарушен и също така не се наблюдаваше слабост при движение на крайниците.

Заключение

На базата на собствен опит можем да направим следните заключения:

 1. Поставянето на анатомични импланти в субфациален план при млади пациентки създава добър естетичен резултат и е предпоставка за развитие на добра хирургична практика.
 2. Образуването на капсулна контрактура около протезата е трудно предсказуемо, но в такива случай ние сме наблюдавали контурни неравности дори още в ранния следоперативен период, каквито в този случай не се липсват.
 3. Честото наблюдение в ранния следоперативен период е също така ключов момент в лечението и бързото възстановяване.

Книгопис

 1. Cardenas L, Ramirez R. (2006) Aumentagion / Mastopexy: How to select and perform the proper technique. Aesth.Plast.Surg.30:21-33.
 2.  
 3. Elliott LF. (2002) Circumareolar mastopexy with augmentation. Clin Plast Surg 29:337-347.
 4.  
 5. Heden P, Jernbeck J, Hober M.(2001). Breast augmentation with anatomical cohesive gel implants: The World’s largest Current Experience. Clin. Plast. Surg.28(3):531-552.
 6.  
 7. Puckett Cl, Meyer VH, Reinisch JF (1985) Crescent mastopexy and augmentation. Plast Reconstr Surg 75:533-543,
 8.  
 9. Regnault P. (1976) Brest ptosis: Definition and treatment. Clin Plast Surg 3: 193.
 10.  
 11. Spear SL, Low M, Ducic I.(2003). Revision augmentation mastopexy: Indications, operations and outcomes. Ann Plast Surg 51:540-546,
 12.  
 13. Spear SL. (2003) Aumentation / mastopexy: ”Surgeon, beware”. Plast Reconstr Surg 112:905-906.
 14.  
 15. Spear SL, Mardini S.(2001).Alternative filler materials and new implant designs .What´s available and what´s on the horizon?. Clin.Plast.Surg.28(3)435-443.  
 16.  
 17. Spear SL, Pelletiere CV, Menon N (2004) One-stage augmentation combined with mastopexy: Aesthetic results and patient satisfaction. Aesth. Plast..Surg 28:259-267.
 18.  
 19. Tebbetts JB (2001). Dual-plane breast augmentation: Optimizing implant-soft tissue relationships in a wide range of breast types. Plast Reconstr Surg 107:1255-1272.
 20.  
 21. Tebbetts JB (2001).Alternatives and trade-offs in breast augmentation. Clin.Plast.Surg 28(3):485-500.
 22.  
 23. Tebbetts JB (2001).Patient evaluation, operative planning, and surgical techniques to increase control and reduce morbidity and reoperations in breast augmentation. Clin Plast Surg.28(3):501-521.
 24.  
 25. Tebbetts JB(2001).Breast augmentation with full-height anatomic saline implants: The Pros and Cons. Clin.Plast.Surg.28(3):567-577.
 26.  
 27. Food and Drug Administration. U.S. Food and Drug Administration. Product labeling data for Mentor and Allergan /Inamed core studies of conventional silicone gel implants. Online. Available: Http://www.fda.gov/
 28.  
 29. James W. Smith. Augmentation Mammaplasty.

Европейска нощ на учените 2022 г.: